Vaš put k nama.

RENAFAN predstavlja raznovrsnost. I sa tim ne mislimo samo na mnogostranu ponudu usluga nege na podrucju ambulantne, stacionarne i intenzivne nege. To se pokazuje i u raznovrsnosti naših pacijenata a posebno u naših skoro 3.100 saradnika: RENAFAN ujedinjuje celih 47 nacija, zbog cega smo ponosni na našu posebnu kulturu dobrodošlice.

Jeste li Vi medicinska sestra/medicinski tehnicar? I želite da radite u Nemackoj? Kod nas je to ostvarivo! Mi Vam omogucujemo perfektnu integraciju i pratimo Vas kroz proces priznavanja zanimanja.

Vaši preduslovi

 • Uspešno završena obuka u nekoj od državnih medicinskih škola za medicinsku sestru/medicinskog tehnicara.
 • Dokaz o 3 godine radnog iskustva u nekoj od bolnica na podrucju nege. Radno iskustvo mora biti steceno u okviru stalnog radnog odnosa (prakse i stažiranje se ne racunaju).
 • Najmanje B1- sertifikat njemackog jezika, koji je stecen an jednom od priznatih instituta za jezike. Pri tome morate postici najmanje 70 bodova u svim delovima testa (govor, citanje, slušanje, pisanje).

Proces prijave i izbora

Pošaljite nam Vašu prijavu, napisanu na nemackom jeziku na sledeci link

Od Vas nam je potrebno:

 • Pismo. Molimo Vas da nam u njemu opišete, za koje podrucje uvrštenja se interesujete (ambulanto, intenzivno ili stacionarno). Možete nam saopštiti i Vaše poželjno mesto rada. Molimo Vas da ipak imate u vidu, da Vas možemo zaposliti u onome mestu, u kojem trenutno postoji potreba za osobljem.
 • Tabelarna biografija, iz koje se može videti dužina trajanja i vrsta kvalifikacije i radnog iskustva
 • Kopija Vaše diplome/svedocanstva (državna dozvola sa podatkom strucnog naziva)
 • Svedocanstvo o uspešno položenom državnom ispitu
 • Sveobuhvatna dokumentacija obuke. U to se ukljucuju školski plan, dokazi o praksama kao i broj nastavnih casova teorije i prakse po predmetima
 • Dokazi o radnim iskustvima (npr. radna svedocanstva, ocene i sl.)
 • Aktualna licenca/uverenje o neogranicenom pravu na rad u zanimanju (izdaje se vecinom od strane Komore medicinskih sestara u domovini)

Nakon prijema Vaše prijave provericemo svu dokumentaciju i u toku dve nedelje cemo Vam dati povratnu informaciju. Kandidate, koje želimo licno da upoznamo, cemo pozvati na jedan dan konkurisanja u Nemacku. Oficijelna pozivnica sa naše strane je preduslov za ucestvovanje.

U danima konkurisanja želimo da licno upoznamo kandidate, predstavimo naše preduzece, saznamo više o njihovim strucnim sposobnostima i steknemo utisak o njihovom znanju nemackog jezika.

Odluka o zaposlenju ce biti donesena u toku istog dana.

Kako Vas podržavamo nakon zaposlenja

Sve dok proces priznavanja zanimanja traje, Vi ste zaposleni u RENAFAN-u kao pomocnik/ca u nezi. Nakon toga nosite naziv „Ispitana strucna osoba za negu“.

Radujemo se da Vas možemo podržati u toku procesa integracije u mnogim bitnim stvarima i to na Vašem maternjem jeziku. Šta možete pojedinacno da ocekujete od nas?

 • U toku Vašeg prvog radnog dana cemo sa Vama da razgovaramo o Vašem ugovoru o radu i pripadajucim dokumentima. Informisacemo Vas o tome kako ce se odvijati sledeci meseci i i Vi cete dobiti podatke o Vašem mestu rada, o potrebnom kursu nemackog jezika (ako još nemate B2- sertifikat nemackog jezika), kao i o postupku priznavanja zanimanja.
 • Predacemo Vam jednu mapu dobrodošlice, u kojoj su pismeno sakupljene sve važne i interesantne informacije (kao npr. uopšteni detalji za strane saradnike, plan putovanja izmedu mesta stanovanja i radnog mesta, itd.)
 • Na raspolaganje ce Vam biti stavljena jedna nameštena soba u našim stambenim zajednicama.
 • Mi cemo Vas pratiti kod odlaska u državne ustanove, kod prijave u zdravstvenom osiguranju i kod otvaranja racuna u banci.
 • Mi cemo snositi troškove za kurs nemackog jezika, koji je prilagoden Vašim potrebama
 • Mi cemo Vas pratiti prilikom procesa priznavanja zanimanja kod svih nemackih ustanova i snosicemo sve nastale takse
 • Osiguravamo Vam sveobuhvatno uvodenje u posao
 • Cim se proces priznavanja zanimanja uspešno okonca (u toku 12 meseci), podržacemo Vas u traženju sopstvenog stana

Aktuelle Jobangebote: